Ödüllü Sorular

FEN VE TEKNOLOJİ SORU CEVAPLARI

FEN VE TEKNOLOJİ SORU CEVAPLARI


C.1 Orada göz yanılması vardır. Yani buharlaşma değil havada bulunan nem, aniden soğuk havayı görünce kristalleşir. Bu da sanki buhar varmış gibi gözükür.
C.2 Elma içinde tannik asit vardır. Bu asit hava ile karşılaşınca tannik asit oksijenle tepkimeye girer. Buna oksitlenme denir. Bu yüzden kararma meydana gelir.
C.3 İki gözümüz bize derinliği ve uzaklığı kestirme olanağı verir. Tek gözle bakarsak iki noktayı daha kolay hizalarız. Ok atan kişi iki gözü ile bakarsa hedefe okun ucunu doğrusal olarak nişanlayamaz. İlginç bir bilgide fotoğraf ve tablolara tek gözle bakarsak daha iyi görünürler.
C.4 Yanan sigaran çıkan sıcak duman önce yavaş hızla düz bir şekilde yukarı çıkarken etrafını saran soğuk havanın kaldırma kuvveti etkisi ile duman hızlanır. Hız artınca havada karışıklık olur ve girdap oluşur. Duman kıvrılmaya başlar.
C.5 Atkı buz parçasına yanan bir şömine gibi ısı veremez. Atkı insan vücuduna sarıldığında vücut ısımızı kaybetmemizi sağlar. Bu sayede ısınmışız gibi his ederiz. Atkı içindeki buzun erimesi geç olur çünkü atkı ısıyı kötü iletir. Yani dışarıdan ısınmasını engeller. Bu sayede erime süresi uzar.
C.6 Su altındayken gözümüz su tabakası ile kaplıdır. Bu Suyun içinde geçerek gözümüze gelen ışık, kırınım için yeterli değildir. Gözlükte ise su yüzeyi ile hava boşluğu kalır. Bu ise kırınımı gerçekleştirir.
C.7 Hava sürtünmesi cisimlerin belirli bir hıza kadar artmasına sebep olur. Kedilerin yünlü olması ve düşerken ayakları açarak sürtünmeyi artırması hızını azaltır. Kedilerin ayaklarında çarpma şokunu azaltacak esnek kemikleri ve kasları Allah tarafında çok güzel bir şekilde yaratılmıştır. İç kulaklarında gelişmiş denge sistemi vardır. İnsan düşerken çırpınarak düşerken, kediler 1 metreden sırt üstü düşmeye başlasa bile yine 4 bacak üstüne düşer. Dört bacak basınç etkisini azaltır. Bacaklarına göre kilosu azdır. Elbette bu düşme tekniğini veren Allah tır.
C.8 Vızıltı sesi kanatların çarpması sonucu oluşur. herhangi bir şey saniyede 16 kereden fazla titreştiğinde belirli bir perdeden bir ses çıkarır. Karasineğin vızıltısının FA notasına denk düştüğünü biliyor muydunuz ? Karasinek kanatlarını saniyede 353 kere çarpar. Bu sırada çıkardıkları nota LAdır. Bal taşırlarken çıkardıkları nota Sİ dir.
C.9 Kırmızı ışık sisi en rahat geçen ışıktır. Uzak uyarı işaretli kırmızıdır. Ancak kırmızı ışık aydınlatma bakımından zayıftır. Sürücü hem uyarıyı hem yolu görebilmelidir. İnsan gözüne en iyi ışık güneş ışığı sarı ışıktır. Sarı ışık hem sisi delmede hem de yolu aydınlatmada iyidir.
C.10 Koku molekülleri buruna ulaşınca duyu alınır. Hava hareket etmiyor gibi gözükse de moleküller çok hareketlidir. parfüm molekülleri havanın yoğunluğundan farklı olacağından çok değişik karmaşık bir yayılma süreci sonunda odanın tamamına yayılırlar.
C.11 Elektrik hattındaki yüksek gerilim tek başına önemli değildir. Önemli olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı olmasıdır. Kuşun iki ayağı arasında potansiyel farkı çok azdır. Buna kuşun vücut direnci eklenince, kuşun üzerinden elektrik akımı geçmiyor demektir. Ancak elektrik teline konan kuşun kanadı direğe dokunursa, iki nokta arasında gerişlim olur ve çok şiddetli bir şekilde kuş çarpılır .
C.12 Hareketli bir arabadan atlarken hareket yönüne doğru atlarız. Bu sayede yüz üstü kapaklanmaktan kurtuluruz. Şişeyi de aynı şekilde atarsak kırılmaz dersek yanlış söylemiş oluruz. Ters yönde atmalıyız. Bu sayede iki hız bir birine zıt olur. Bu sayede yere en az şiddette çarpar. Kırılmayabilir. Aynı yönde atarsak en şiddetli şekilde çarpacaktır.
C.13 Bulutlar hareket ederken hava sürtünmesi olur. Bu sürtünme sonucunda üzerlerinde durgun ( statik ) elektrik birikir. Bu biriken elektriği atma eğilimindedirler. Şimşek iki bulut arasındaki kuvvetli yüklü iyon geçişidir. Bu geçiş anında hava molekülleri iyonlaşır ve kuvvetli bir ışık oluşur. Oluşan sıcaklık havayı aniden genleştirerek kuvvetli bir ses patlaması meydana gelir. Yıldırım ise bulut ile yer arasındaki yük geçişidir.
C.14 Elektrikli yılan balığı "seri" ve "paralel" bağlantıların bir bileşimini kullanır. Elektrikli yılan balığının vücudunu Allah çok özel hücreler yaratmıştır. Bu hücrelere beyinden uyarı gönderildiğinde zarlarından geçen akım üretirler. Binlerce hücre seri olarak ve bu serilerde paralel olarak bağlıdır. Bağlantılar yüksek akım oluşturur. Bağlantıların böyle olması balığa zarar vermez. Bu elektriği balık avını yakalamakta kullanmaktadır.
C.15 A) Denize düşen ışığın bir kısmı yansıtılır. Yansıtılan ışık havanın açık veya kapalı olmasına bağlı olarak mavi veya gri ağırlıklıdır.
B) Işığın önemli bir miktarı su molekülleri tarafından saçılıma uğrar ki bu ise mavidir. Kum ve kil parçacıkları tarafından bir miktar saçılım olur; renk olarak kahverengiye yakındır. C) Deniz suyu ışığın bir kısmını soğurur. Su molekülleri ışık tayfının kırmızı,turuncu , sarı renklerini soğurur. D) "Bazı bölgelerin yeşil gözükmesinin Hintli fizikçi K.R.Ramanathan tarafından keşfedilmiştir. Bazı bitki türlerinin mavi ve mor bileşenleri soğurup yeşil renk yaydıklarını keşfetmişti. ( 1925)
C.16 Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır. Buz su üzerinde yüzer. ısı iletiminde kötü bir iletken olan buz suyun donma sıcaklığına düşmesini engeller. Eğer Allahın rahmeti olmasaydı, su tamamen donacaktı ve deniz altı tamamen donardı. Bu suyun yaratılışı ile ilgilidir. Soğuyan maddelerin hacmi azalırken, suyun buz haline geçerken hacmi artar. Yoğunluğu azalır. Bu ise su üzerinde yüzmesini sağlar.
C.17 Bunun nedeni su damlacıklarının bulutlarda oluşmasıdır. Bir bulut, buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Damlacıkların çapları 1 mikrondur. Bulutlar yukarı doğru hızla ilerlerken su damlacıklarını da götürürler. Damlacıklar yükselirken yoğunlukları arttıkça İki veya daha çok damlacığın çarpışması ile damla oluşur. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı bir anda boşalsaydı yeryüzünde bitki kalmazdı. Bir bulutun tamamen yağmur olduğunu sağanaklar hariç göremeyiz.
C.18 Kumsalda kumun üst kısımları çok ıslak olmadığında, kum tanecikleri mümkün olduğu kadar yakın durumdadırlar. Biri üzerine basacak olursa, kum tanecikleri sıkışır . Su alt tarafta oluşan boşlukları dolduracaktır. Diğer kumlara kıyaslandığında daha kuru gibi görünmelerini sağlar.
C.19 Deniz kabuğu bazı müzik aletlerinin gövdeleri gibi rezonatör gibi davranır. Ancak arada fark vardır. Kabuk ortamda duyulmayacak düşük sesleri yükseltir. Kulağımıza kabuğu tuttuğumuzda bu duyulacak sesler deniz sesiymiş gibi sanılır. Halbuki kulağımıza bardak veya avucumuzu kapadığımızda aynı ses duyulur.
C.20 Isı bazı arı sinirlerini uyarır. Bu uyarım omurilik boyunca geçerek ağrıyan kasa ve çevresindeki damarlara ulaşır. Damarlar gevşer ve bu da kas dokusundaki ağrı faktörünün azalmasına yardımcı olur. Ağrıyı azaltmak için yumuşak bir masaj yapılması aynı etkiyi sağlar.

Beyin Yakan Matematik Sorusu - Cevabı

Beyin Yakan Matematik Sorusu Cevabı
98

2+3=2*[3+(2-1)]=8

3+7=3*[7+(3-1)]=27

4+5=4*[5+(4-1)]=32

5+8=5*[8+(5-1)]=60

6+7=6*[7+(6-1)]=72

BU DURUMDA
7+8=7*[8+(7-1)]=98

x+y=x[y+(x-1)]=x^2+xy-x

1 dk. içinde yanıtlamaya çalışın - Cevabı

ŞİMDİ YANITLAR:
1. Hepsinde, tüm aylarda 28 gün vardır.
2. Bir saat
3. guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için 1 saat.
4. 70 eder, yarıma bölmek 2 ile çarpmak demektir.
5. 9 canlı koyun
6. Kibriti
7. Ayı beyaz olur. Evin her cephesi güneye baktığına göre bina kuzey kutbundadır.
8. 2 elma
9. Sıfır, gemisine hayvan alan Nuh idi.
10. Şöför sizdiniz.DEĞERLENDİRME:
10 doğru : Einstein seviyesi
9 doğru : Toplumla uyuşamayan psikolojisi bozuk vaka...
8 doğru : Mühendis
7 doğru : Üniversite öğrencisi
6 doğru : Lise öğrencisi
5 doğru : İlkokul öğrencisi
4 doğru : İlkokul öğretmeni
3 doğru : Lise öğretmeni
2 doğru : Üniversite Profesörü
1 doğru : Milletvekili
0 doğru : Vatandaş

Bu İki Soruyu 30 Saniyede Çözebilir misiniz? Cevaplar


Cevap 1
Soruda verilen ilk koşul (üç kardeşin yaşlarının çarpımının 36 olması) üç pozitif tam sayının çarpımının 36 olmasını gerektirir. Bu 8 farklı kombinasyonla mümkündür.

Bunlardan yalnızca ikisi ikinci koşula (yaş toplamlarının 13 olması) uyar: Kardeşlerinin yaşlarının 1, 6, 6 olması ve 2, 2, 9 olması.

Üçüncü koşul en büyük kardeşten bahsediyor. 6 yaşında ikizlerin olduğu durumda "en büyük kardeş" söz konusu olmadığı için cevap 2, 2, 9.

Cevap 2
Farllı olan ikinci satırda, sağdan üçüncü olan resim.

Farklılık şeklinde değil renginde.

Tutsak Şapkası Bulmacasının Cevabı

İki farklı durumda iki farklı cevap söz konusudur.

*Birinci durum: 2 ve 3 numaralı tutsakların şapkaları aynı renktedir.
*İkinci durum: 2 ve 3 numaralı tutsakların şapkaları zıt renktedir.

Birinci durum söz konusuysa:

*3 ve 4 numaralı tutsaklar bir şey göremedikleri için ses çıkarmazlar.
*2 numaralı tutsak 3 numaralı tutsağın şapka rengini görür, ama bu bilgi cevap vermesi için yeterli değildir.
*1 numarlı tutsak, 2 ve 3 numaralı tutsakların aynı renk şapka giydiklerini görür. Kendisi için yalnızca diğer renkten şapka kaldığını anlar ve "buldum!" diye bağırır.

İkinci durum söz konusuysa:

*3 ve 4 numaralı tutsaklar bir şey göremedikleri için ses çıkarmazlar.
*2 numaralı tutsak 3 numaralı tutsağın şapka rengini görür, ama bu bilgi cevap vermesi için yeterli değildir.
* 1 numaralı tutsak 2 ve 3 numaralı tutsakların farklı renkte şapka giydiklerini görür. Kalan iki şapkadan biri beyaz, diğeri siyahtır. Kendisinin hangisini taktığını bilemez, sessiz kalır.
* 2 numaralı tutsak, 1 numaralı tutsağın sessizliğinden, yukarıda incelenen birinci durumun söz konusu olmadığını anlar. Dolayısıyla kendisinin 3 numaralı tutsağın giydiğiyle ters renkte şapka giydiğini de anlar ve "buldum!" diye bağırır.